T&P   Archiwum   Terminy   Katalog Branżowy   Serwis   Shop   Kontakt  
 
  Przegląd   Przeglądy rynku   Wyszukiwanie artykułów

T&P archivum: Wydania 3-2013 (Wrzesień 2013)

<< powrót do spis treści
Dotykiem czytane

Pismo punktowe dla niewidomych, zwane od nazwiska jego wynalazcy brajlem (Louis Braille), to system znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch kolumnach, po trzy punkty w każdej. Lewa kolumna zawiera umownie oznaczone punkty: 1,2,3, zaś prawą stanowią punkty: 4,5,6. Wzajemna kombinacja i rozmieszczenie punktów daje możliwość sześćdziesięciu czterech znaków. W brajlu można zapisać wszystko. Istnieje opracowana matematyczna, chemiczna, fi zyczna, muzyczna notacja brajlowska.