T&P   Archiwum   Terminy   Katalog Branżowy   Serwis   Shop   Kontakt  
 
  Przegląd   Przeglądy rynku   Wyszukiwanie artykułów

T&P archivum: Wydania 2-2008 (Wrzesień/Październik)

<< powrót do spis treści
Fashion Corporate – pożyteczny obowiązek

Współczesne przedsię-biorstwa, by skutecznie działać w ramach gospodar-ki rynkowej, powinny two-rzyć i konsekwentnie uno-wocześniać swój image. Ich wzajemne relacje regulują przyjęte zasady, przepisy prawne, ale przede wszyst-kim wpływy kulturowe, a wybrana przez nie estetyka prezentowania się klientom i kontrahentom determinuje określony odbiór przedsię-biorstwa przez społeczność. Moda korporacyjna to po prostu filozofia wzmacnia-nia pozytywnego wizerun-ku firmy oraz dodatkowego motywowania pracownika poprzez odpowiedniej jako-ści strój.