T&P   Archiwum   Terminy   Katalog Branżowy   Serwis   Shop   Kontakt  
 
  Kontakt   Formularz kontaktowy   Metryczka

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Zakres obowiązywania 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje użytkowników o rodzaju, zakresie i celu pobierania oraz wykorzystaniu danych osobowych przez [spółkę:] Verlagshaus Gruber GmbH (Max-Planck-Str. 2, 64859 Eppertshausen, Niemcy, tel.: +49 (0) 6071 3941 – 0, e-mail: info@verlagshaus-gruber.de, na następujących stronach internetowych: www.verlagshaus-gruber.de, www.tvp-textil.de, www.ppf-online.de, www.mep-online.de, www.tp-textil.net, www.idtex.eu.

Podstawy prawne ochrony danych znajdują się w ustawie federalnej o ochronie danych osobowych [niem.: BDSG] i ustawie o telemediach [niem.: TMG]. 

 

Dane dostępu/ dzienniki zdarzeń serwera

[Spółka:] Verlagshaus Gruber GmbH (względnie jej oferent przestrzeni internetowej- webspace provider) pobiera dane poprzez dostęp do strony internetowej (tzw. dzienniki zdarzeń serwera). Do danych dostępu należą: 

Nazwa wywołanej strony internetowej, plik, data i godzina wywołania, przeniesiona ilość danych, komunikat o wywołaniu zakończonym sukcesem, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, strona odsyłająca do adresu internetowego- URL (strona, jaką odwiedzono wcześniej), adres IP i oferent, do którego należy wysłać zapytanie. 

[Spółka:] Verlagshaus Gruber GmbH wykorzystuje dane dziennika tylko do analizy statystycznej w celu funkcjonowania, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Oferent zastrzega sobie jednak późniejsze sprawdzenie danych dziennika, jeśli na podstawie konkretnych poszlak istnieje uzasadnione podejrzenie użytkowania sprzecznego z prawem. 

 

Obchodzenie się z danymi osobowymi 

Dane osobowe to informacje, za pomocą których można określić osobę, a więc dane, jakie można ponownie prześledzić w odniesieniu do danej osoby. Do niniejszych danych należą nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Jednak też do danych osobowych zaliczają się dane o upodobaniach, zainteresowaniach, członkostwach lub o tym, jakie strony zostały przez kogoś obejrzane. 

Dane osobowe są przez [spółkę:] Verlagshaus Gruber GmbH pobierane, używane i przekazywane dalej tylko wtedy, jeśli jest to ustawowo zezwolone lub użytkownicy wyrażają zgodę na pobieranie danych. 

 

Nawiązanie kontaktu 

W przypadku nawiązywania kontaktu ze [spółką:] Verlagshaus Gruber GmbH (np. za pomocą formularza kontaktowego lub przez e-mail) zapisywane są dane użytkownika w celu opracowania zapytania oraz na wypadek, że powstaną pytania dodatkowe. 

 

Biuletyn informacyjny

Za pomocą biuletynu informacyjnego przekazujemy Państwu informacje o nas i naszych ofertach. 

Jeśli chcą Państwo otrzymywać biuletyn informacyjny, potrzebujemy od Państwa potwierdzony adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić to, że są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail, względnie, że właściciel tego adresu e-mail wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynów informacyjnych. Inne dane nie są pobierane. Niniejsze dane wykorzystywane są tylko w celu wysyłania biuletynu informacyjnego i nie są przekazywane osobom trzecim. 

Wraz ze zgłoszeniem do biuletynu informacyjnego zapisujemy Państwa adres IP i datę zgłoszenia. Niniejsze zapisanie danych służy jedynie potwierdzeniu na wypadek, że osoba trzecia bezprawnie wykorzysta adres e-mail i bez wiedzy uprawnionego zgłosi się do otrzymywania biuletynu informacyjnego. 

Zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich używanie w celu wysyłania biuletynu informacyjnego mogą Państwo w każdym czasie odwołać. Odwołanie może nastąpić poprzez sam link w biuletynach informacyjnych, w obszarze Państwa profilu lup poprzez zawiadomienie na jeden z możliwych kontaktów podany powyżej. 

 

Włączenie usług i treści osób trzecich

Może wystąpić to, że w obszarze niniejszej oferty online treści osób trzecich, jak przykładowo nagrania wideo z YouTube, mapy z Google Map, RSS Feed lub grafiki z innych stron internetowych mogą zostać włączone. Niniejsze zakłada, że oferenci niniejszych treści (w dalszej części nazwani jako „oferenci trzeci”) zauważą adres IP użytkowników. Właściwie bez adresu IP nie mogliby oni wysyłać treści na przeglądarkę danego użytkownika. Adres IP jest poprzez to niezbędny do przedstawienia niniejszych treści. Staramy się, aby wykorzystywać tylko takie treści, których dani oferenci wykorzystują adres IP jedynie w celu dostarczenia treści. Jednak nie mamy żadnego wpływu na to, jeśli oferenci trzeci zapisują adres IP przykładowo w celach statystycznych. O ile niniejsze będzie nam znane, poinformujemy o niniejszym użytkowników. 

 

Cookies

Cookies to małe pliki, które umożliwiają zapisywanie na sprzęcie dostępu użytkowników (komputer, smartfon lub podobne) specyficznych informacji odnoszących się do sprzętu. Po pierwsze służą one łatwiejszej obsłudze stron internetowych i tym sposobem użytkownikom (np. zapisywanie danych dotyczących loginu). Po drugie służą one temu, aby uchwycić dane statystyczne dotyczące używania stron internetowych i aby móc dokonać ich analizy w celu ulepszenia oferty. Użytkownicy mogą mieć wpływ na zastosowanie cookies. Większość przeglądarek posiada opcję, za pomocą której zapisywanie przez cookies może zostać ograniczone lub całkowicie można niniejsze uniemożliwić. Jednak wskazuje się na to, że używanie i w szczególności komfort używania są bez cookies ograniczone. 

Mogą Państwo administrować wiele cookies typu „zawiadomienia online” przedsiębiorstw poprzez stronę USA: http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę UE: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-adchoices/.

 

Funkcja rejestrowania

Dane wejściowe w ramach rejestracji (zakup abonamentu online) wykorzystane zostają w celu używania strony internetowej. Użytkownicy mogą być powiadamiani mailem o informacjach ważnych dla oferty i rejestracji, takich jak zmiana zakresu oferty czy warunki techniczne. Pobrane dane widoczne są z maski wejścia w ramach rejestracji. Tutaj należą nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, zainteresowanie ofertami. 

 

Google Analytics

Strony internetowe używają Google Analytics, narzędzia służącego do analizy internetowej [firmy:] Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkowników i które umożliwiają poprzez nie analizę używania strony internetowej. Informacje generowane przez cookie o używaniu niniejszej strony internetowej przez użytkowników z reguły przenoszone są na serwer [firmy:] Google do USA i tam są zapisywane. 

W przypadku aktywacji uczynienia anonimowym IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkowników Google jednak w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach- stronach umowy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym najpierw zostaje skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach przenoszony jest pełny adres IP na serwer [firmy:] Google w USA i tam skracany. Uczynienie anonimowym IP na tej stronie internetowej jest aktywne. Z upoważnienia administratora tej strony internetowej [firma:] Google będzie używała tych informacji, aby dokonać analizy używania strony internetowej przez użytkowników, aby zestawić raport o aktywnościach strony internetowej i aby wobec administratora strony internetowej świadczyć dalsze usługi związane z używaniem strony internetowej i używaniem Internetu.

Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie zostanie połączony z innymi danymi [przez] Google. Użytkownicy mogą uniemożliwić zapisywanie cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Niniejsza oferta wskazuje użytkownikom jednak to, że w tym przypadku nie będą Państwo mogli również używać wszelkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Użytkownicy ponadto mogą uniemożliwić uchwycenie danych wygenerowanych przez cookie i odnoszących się do używania strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, ściągając i instalując wtyczkę (plugin) przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dalsze informacje o używaniu danych w celach reklamowych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu znajdują się na stronach internetowych [firmy:] Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Używanie danych przez Google w przypadku używania stron internetowych lub aplikacji naszych firm partnerskich“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Używanie danych w celach reklamowych“), http://www.google.de/settings/ads („Administrowanie informacjami, które wykorzystuje Google, aby wyświetlić Państwu reklamę“) oraz http://www.google.com/ads/preferences/ („Wyznaczcie Państwo, jaką reklamę Google ma Państwu pokazywać“).

Ewentualnie do dodatku (add-on) przeglądarki lub w obrębie przeglądarek na urządzeniach mobilnych, prosimy kliknąć na ten link, aby uchwycenie przez Google Analytics w obrębie tej strony internetowej w przyszłości uniemożliwić. Przy tym odłożony zostaje na Państwa sprzęcie cookie typu „opt-out”. Jeśli usuną Państwo swoje cookies, wtedy muszą Państwo ponownie kliknąć na ten link.

 

Używanie [wtyczek:] Facebook Social Plugins

Niniejsza oferta używa wtyczek: Social Plugins („Plugins”) społecznościowej sieci facebook.com, która administrowana jest przez [firmę:] Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki rozpoznawalne są na jednym z logo Facebooka (biała litera „f” na niebieskiej płytce, pojęciach „like”, „podoba mi się” lub na znaku „podniesionego kciuka”) lub oznaczone są dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek Facebook Social Plugins można przeglądać tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.  

Jeśli użytkownik wywołuje stronę internetową tej oferty, jaka zawiera taką wtyczkę (plugin), wtedy jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść wtyczki Facebook przekazuje bezpośrednio na Państwa przeglądarkę i przez nią włącza do strony internetowej. Oferent poprzez to nie ma żadnego wpływu na zakres danych, jakie Facebook pobiera za pomocą tej wtyczki i informuje użytkowników w związku z powyższym zgodnie ze swoim stanem wiedzy: 

Poprzez włączenie wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty. Jeśli użytkownik zalogowany jest na Facebooku, wtedy Facebook może przyporządkować odwiedziny [tej strony] do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy współdziałają z wtyczkami, przykładowo uruchomią przycisk „Like” lub wpiszą komentarz, wtedy odpowiednia informacja przekazana zostanie z Państwa przeglądarki bezpośrednio do Facebooka i tam zostanie zapisana. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, wtedy mimo to istnieje możliwość, że Facebook dowie się o jego adresie IP i niniejszy zapisze. Zgodnie z informacją Facebooka w Niemczech zostaje zapisany tylko jeden, uczyniony anonimowym, adres IP. 

Cel i zakres pobierania danych oraz dalsze przetwarzanie i używanie danych przez Facebook oraz odnoszące się do niniejszego prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników, można pobrać ze wskazówek dotyczących ochrony danych [firmy:] Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chciałby, żeby Facebook gromadził poprzez niniejszą ofertę dane o nim i łączył je z jego danymi dotyczącymi członkostwa na Facebooku, musi on przed odwiedzinami na stronach internetowych wylogować się z Facebooka. Dalsze ustawienia i sprzeciwy do używania danych w celach reklamowych, możliwe są w obrębie ustawień profilowych Facebooka: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. 

 

+1 Przycisk Google+

Niniejsza oferta używa przycisku „+1” społecznościowej sieci Google Plus, która administrowana jest przez [firmę:] Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Przycisk rozpoznawalny jest znakiem „+1” na białym lub kolorowym tle. 

Jeśli użytkownik wywołuje stronę internetową tej oferty, która zawiera taki przycisk, wtedy przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Treść przycisku „+1” Google przekazuje bezpośrednio na swoją przeglądarkę i przez nią włącza do strony internetowej. Oferent poprzez to nie ma żadnego wpływu na zakres danych, jakie Google pobiera za pomocą przycisku. Zgodnie z informacją [firmy:] Google bez kliknięcia na przycisk nie są pobierane żadne dane osobowe. Tylko w przypadku zalogowanych członków, takie dane, m.in. adres IP, są pobierane i przetwarzane. 

Cel i zakres pobierania danych i dalsze przetwarzanie oraz używanie danych przez Google oraz Państwa prawa odnoszące się do tego i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, użytkownicy mogą pobrać ze wskazówek dotyczących ochrony danych Google dotyczących przycisku „+1”: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html i zbioru FAQ: http://www.google.com/intl/de/+1/button/.

 

Twitter

Przez niniejszą ofertę używane są elementy stron internetowych (https://dev.twitter.com/web/overview), jak przykładowo przyciski lub włączone treści serwisu Twitter, oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Za pomocą elementów stron internetowych możliwe jest, np. podzielenie się artykułem lub stroną tej oferty na serwisie Twitter lub śledzenie oferenta na serwisie Twitter. Jako dalsze treści można włączać przede wszystkim pojedyncze tweety do strony internetowej. 

Jeśli użytkownik wywołuje stronę internetową w Internecie, która zawiera taki element stron internetowych, wtedy jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Twitter. Treść elementu stron internetowych Twitter przekazuje bezpośrednio na przeglądarkę użytkownika. Oferent poprzez to nie ma żadnego wpływu na zakres danych, jakie Twitter pobiera za pomocą elementów stron internetowych i informuje użytkowników w związku z powyższym zgodnie ze swoim stanem wiedzy. Zgodnie z informacją [firmy:] Twitter używany jest jedynie adres IP użytkownika, który przekazuje adres internetowy- URL danej strony internetowej przy naciśnięciu przycisku, ale nie w innych celach niż przedstawienie elementu strony internetowej. 

Dalsze informacje do niniejszego znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych [firmy:] Twitter pod adresem: http://twitter.com/privacy.

 

[Wtyczki do zbierania statystyk:] Jetpack/Wordpress.com

Niniejsza oferta używa Jetpack, narzędzia do analizy statystycznej dostępów odwiedzających, administrowanego przez Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA, z zastosowaniem technologii śledzenia firmy Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA. [Wtyczki do zbierania statystyk:] WordPress.com używają tzw. "cookies", plików tekstowych, które zapisywane są na komputerze i które umożliwiają analizę używania strony internetowej przez Państwo. Informacje wygenerowane przez cookie o używaniu niniejszej oferty internetowej zapisywane są na serwerze w USA. Adres IP natychmiast po przetworzeniu i przed jego zapisaniem uczyniony zostaje anonimowym. Mogą Państwo uniemożliwić instalację cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; informujemy Państwa jednak o tym, że w tym przypadku ewentualnie nie będą mogli Państwo używać w pełnym zakresie wszystkich funkcji tej strony internetowej. Mogą Państwo sprzeciwić się pobieraniu i używaniu danych przez Quantcast ze skutkiem na przyszłość, osadzając w tym miejscu - poprzez kliknięcie na link "Click here to opt-out" - cookie typu „opt-out” w swojej przeglądarce: http://www.quantcast.com/opt-out.

Jeśli usuną Państwo wszystkie cookies na Państwa komputerze, wtedy muszą Państwo cookie typu „opt-out” ponownie osadzić. 

 

Odwołanie, zmiana, uprawnienia i aktualizacje 

Użytkownik ma prawo do otrzymania – na wniosek – bezpłatnej informacji o danych osobowych, jakie zostały zapisane do jego osoby. Dodatkowo użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawidłowych  danych, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie stoi temu na przeszkodzie ustawowy obowiązek przechowywania. 

 

Sporządzono za pomocą programu generującego dot. ochrony danych osobowych: Datenschutz-Generator.de adwokata dra Thomasa Schwenke.